Recensies

OFF

Recensie ‘Van Hart tot Hart” uitgave van Stichting Centrum voor Attitudinal Healing Els te Paske schreef een nieuwe kinderbijbel, waarin ze bijbelverhalen vertelt vanuit de zogenaamde ‘nieuwe religiositeit’. Te Paske heeft zich niet bezig gehouden met mythische tradities of de …Continue reading →

Els uitnodigen

OFF

Vanaf het najaar 2014 is het mogelijk Els uit te nodigen voor lezingen en/of themabijeenkomsten over geloofsopvoeding met “De Schat in ons hart” als uitgangspunt.                               …Continue reading →

Reacties

OFF

- Van een PKN predikant: Ik kan u vertellen dat het boek inmiddels van hand tot hand is gegaan, met name in het jeugdwerk. Ik heb hem ook aangeprezen bij ouders van jonge kinderen. Er was veel belangstelling. Ik gebruik hem …Continue reading →