Inkijkexemplaar

OFF

Bij het hervertellen van deze verhalen zijn ze in een voor kinderen herkenbaar kader gezet. Zo winnen ze aan zeggingskracht en wordt het voor hen duidelijk dat het verhalen met een betekenis zijn. Wel is het van belang deze inleidende stukjes af te stemmen op het begripsvermogen van het kind en zo nodig op maat aan te bieden of geheel weg te laten.

Bekijk de Inhoudsopgave*

Bekijk de verhalen “Schepping” en “Het Paradijs”*

Bekijk de verhalen bij het hoofdstuk “Iedereen hoort erbij”*

 

*U kunt bladeren door met de cursor langs de bovenkant te bewegen en te klikken op de plaats waar de pagina om krult.