Toelichting bij de verhalen

OFF

De toelichtingen bij de verhalen kunnen worden opgevat als een ondersteuning bij de spirituele vorming. Ze zijn vooral van waarde voor degenen die zich willen verdiepen in de visie achter ‘De Schat in ons hart’ en de vertaling daarvan naar de religieuze vorming van kinderen.

  • Zowel bij de verhalen van het Oude als van het Nieuwe Testament zeggen de toelichtingen iets over de betekenis en symboliek die zij vanuit dit gedachtegoed kunnen hebben.
  • Er zijn suggesties voor de manier waarop we bij kinderen geleidelijk van de concrete naar de spirituele betekenis van verhalen  gaan.
  • Dit geldt ook voor de ontwikkeling van het godsbeeld.
  • Er zijn suggesties voor de manier waarop verhalen en thema’s in het dagelijks leven betekenis kunnen krijgen.
  • De bijlage is een toevoeging, de verhalen kunnen uiteraard ook zonder gebruik van de toelichtingen worden voorgelezen.

 

Bekijk de toelichting bij “De Schepping” en “Het paradijs”

Bekijk de toelichting bij het hoofdstuk “Iedereen hoort erbij”.