Spirituele vorming van kinderen

OFF

De spirituele opvoeding van een kind in deze tijd vraagt, meer dan voorheen, om een bewuste keus. Onze samenleving heeft veel van de vaste kaders verloren, waarbinnen de geloofsopvoeding eeuwenlang vanzelfsprekend plaatsvond. Ook wat betreft de inhoud zijn velen op een ander spoor gekomen of het bijster geraakt. Toch blijft het van grote waarde om onze kinderen een religieuze basis mee te geven, die waarachtige gereedschappen biedt om van het leven een rijke en zinvolle ervaring te maken, wát zich daarin ook zal voordoen. Wij hebben de beschikking over een prachtig, al eeuwenoud hulpmiddel om onze kinderen spirituele bagage mee te geven.

 Met behulp van Bijbelverhalen:

  • maken wij hen gaandeweg vertrouwd met een andere dimensie, de grote samenhang, waar wij onlosmakelijk deel van zijn.
  • begeleiden wij hen stap voor stap in hun ontwikkeling van de concrete  godsbeleving naar een meer abstracte.
  • weten zij dat ze een schepping van de goddelijke liefde zijn, dus onvoorwaardelijk geliefd. En dat dit ook geldt voor ieder ander schepsel.
  • Laten wij hen zien hoe je daarnaar handelt.
  • maken we hen bewust van de kostbare schat in ons hart: de goddelijke nabijheid en inspiratie die ons bezielt, die voortdurend ter beschikking is op onze reis door het leven.

Verloren zoon