Perspectief van dit boek

OFF

God

Het begrip God verwijst naar het Goddelijke, het onbegrensde, de oorsprong van alles, de adem die ons doet leven, het allesomvattende liefdevolle  ZIJN waar wij geen woorden voor hebben.

Onvoorwaardelijke liefde

Gods scheppingskracht is een onvoorwaardelijk liefdevolle energie. De gehele schepping is doordrongen van deze leven gevende goddelijke kracht, waar wij onlosmakelijk deel van uitmaken.

Verbinding

Als wij dit in ons dagelijks leven niet ervaren, betekent het niet dat dit goddelijke krachtenveld er niet is. Het betekent dat wij er weinig of geen verbinding mee voelen. Dat er ‘stoorzenders’ zijn die ons van die ervaring afhouden.

Herinnering

Toch is er diep in ons een bewustzijn waarin die verbinding er wél is. Het is de ‘Schat in ons hart’, symbolische taal voor (de herinnering aan) de tegenwoordigheid van God, het Goddelijke in en om ons; kennis over onze oorsprong en een werkelijkheid achter dat wat onze zintuigen waarnemen en ons brein kan bevatten.

Terug naar de essentie

Wij worden zonder ophouden uitgenodigd deze verbinding te herstellen. Om los te laten wat ons ervan weerhoudt ons daardoor te laten inspireren. En te gaan leven vanuit het bewustzijn van onze essentie als schepping van God: zonder schuld, onvoorwaardelijk geliefd en voorzien van goddelijke kwaliteiten zoals liefde, vrede en creativiteit.

Jezus

Jezus’ woorden en daden laten zien dat dit mogelijk is, ook in menselijke gedaante, ook te midden van de hectiek van het dagelijks leven. Zijn leven was de ultieme manifestatie van het goddelijk bewustzijn. Hij wees een universele weg, begaanbaar voor iedereen.

Jacobsladder