Waarom nog een kinderbijbel?

OFF

 

Op dit moment zijn er ouders aan het opvoeden, die hun kinderen wel spirituele of religieuze bagage willen meegeven, maar veelal de kaders missen om daaraan een meer eigentijdse en universele invulling te geven.

Het beeld van God als een oppermachtig wezen met persoonlijke karaktertrekken en emoties, zoals met name beschreven in de verhalen van het Oude Testament klopt voor hen niet. Ook de mens als zondaar die door God wordt veroordeeld spreekt hen niet aan. En wat te doen met sommige moeilijk te ‘geloven’ verhalen uit het Nieuwe Testament?

De motivatie om kinderen met de Bijbel vertrouwd te maken is bij hen vaak bijna of geheel verdwenen. Dit betekent niet alleen dat voor een deel van de nieuwe generatie een stuk christelijk cultuurgoed verloren gaat, maar ook dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van een kostbare inspiratiebron die, op sommige punten anders geïnterpreteerd, talloze aanknopingspunten biedt om kinderen vertrouwd te maken met een spirituele weg.

‘De Schat in ons hart’ voorziet in de behoefte aan een kinderbijbel die meer aansluit bij deze groep ouders en opvoeders, door een minder concrete kijk op God, een positief mensbeeld en de nadruk op de symboliek en betekenis van verhalen. Het  boek bevat een bijlage met toelichtingen en suggesties bij de verhalen, die ouders en voorlezers kunnen ondersteunen bij de religieuze vorming van kinderen. Ook door deze toevoeging onderscheidt het boek zich van andere kinderbijbels.

Mozes