Recensies

OFF

Recensie ‘Van Hart tot Hart” uitgave van Stichting Centrum voor Attitudinal Healing

Els te Paske schreef een nieuwe kinderbijbel, waarin ze bijbelverhalen vertelt vanuit de zogenaamde ‘nieuwe religiositeit’. Te Paske heeft zich niet bezig gehouden met mythische tradities of de historische context van de ontstaansgeschiedenis van de geschriften. Deze kinderbijbel is geschreven met een duidelijke boodschap: God is alom aanwezig als onveranderlijke bron van liefde en levenskracht.
En met die intentie heeft Els te Paske een mooie kinderbijbel geschreven.
De inleidingen om over door te praten met kinderen zijn helder en duwen het verhaal alvastin de bedoelde richting: Gods liefde zichtbaar te maken in de verhalen. Te Paske schrijft bij de verantwoording achterin, dat waar zij het woord God gebruikt, ze eigenlijk bedoelt: ‘het onbegrensde, de oorsprong van alles, de adem die ons doet leven, het allesomvattende liefdevolle ZIJN, waar wij geen woord voor hebben, het symbool voor wat wij niet kunnen bevatten. Voor kinderen is dat te ingewikkeld, ook de kinderen die met deze kinderbijbel groot worden gebracht zullen uiteindelijk de stap moeten maken van een persoonlijke God naar een abstract Liefdevol eenheidsprincipe. Te Paske hoopt dat kinderen gaandeweg deze betekenis van God zullen gaan begrijpen. Een basis daarvoor is met deze bijbel gelegd. Om zelf te lezen is deze kinderbijbel best lastig, de letters zijn klein en de bladzijden erg vol. Gewoon lekker voorlezen, daar zijn kinderen niet snel te oud voor!
Meer info op www.spirituelekinderbijbel.nl

Boukje Crashuis

**

Recensie ‘Meditatief leven’
uitgebracht door Vacare, het meditatief platform in, en vanuit de PKN

De schat in ons hart; Bijbelverhalen in een ander licht.
Els te Paske met illustraties van Wilma te Paske
Voor kinderen vanaf zes jaar, Uitgave Cichorei, Amsterdam 2013
Els te Paske is jarenlang leerkracht geweest aan een christelijke basisschool. En dat merk je. Je hoort juf vertellen over God en over de mensen. En vooral: over wat die verhalen uit de Bijbel met onszelf te maken hebben. Elk hoofdstuk begint met de praktijk van elke dag: ‘ben je wel eens bang?’ En dan volgt het verhaal van Kaïn en Abel. Of: ‘Goede vrienden en vriendinnen laten elkaar nooit in de steek. En dan vertelt Juf Els over het verraad van Judas. De methode van vertellen doet denken aan de lectio divina: de lezing die de nadruk legt op de spirituele betekenis van het verhaal. De titel ‘De Schat in ons hart’ wil zeggen: God is de onveranderlijke bron van liefde en kracht. Hij is als een schat in ons hart aanwezig – wij zijn geschapen naar Zijn beeld. ln de inleiding vooraf en de toelichting aan het einde worden we uitvoerig ingelicht over de achtergronden van de verhalen vanuit de visie van de schrijfster. Zo is dit boek ook een studie voor leerkrachten en ouders over hoe je de Bijbelverhalen aan je kinderen op een goede manier kunt doorgeven. Ook al ben je misschien niet zo’n geregelde kerkganger of Bijbellezer meer. Het boek is prachtig geïllustreerd en heeft een stevige band.
De prijs van € 24,50 waard. 221blz

***
(RECENSIE VAN DE VERENIGING VAN VRIJZINNIG PROTESTANTEN)
EEN VRIJZINNIGE KINDERBIJBEL

Vrijzinnige (groot)ouders die kinderen willen voorlezen uit een kinderbijbel, kunnen moeite hebben met de niet-vrijzinnige taal in de verhalen. Dat is anders met de kinderbijbel De schat in ons hart.
De toon van deze kinderbijbel zal meer aansluiten bij de belevingswereld van vrijzinnigen. Els te Paske, de schrijfster van de kinderbijbel heeft gekozen voor een spirituele/esoterische invalshoek en daardoor kleuren de verhalen heel anders.
Het is allereerst te merken aan de hoofdrolspelers in de bijbelverhalen: de aartsvaders, profeten, Jezus en anderen. Ze worden geportretteerd als gewone mensen. Geen vrome godskenners maar mensen die worstelen met hun problemen. Ze zijn daardoor herkenbaar voor kinderen.
Waar de spirituele invalshoek ook is te merken, is in de manier waarop over God wordt gesproken. God is niet de heerser in de Hemel, maar een stem in ons hart. Een bron waaruit we putten.
Elk te Paske vertelt de bijbelverhalen op haar eigen manier. Dat is prettig omdat ze zo begrijpelijk worden voor kinderen. Els is een goede vertelster en omdat ze de grote woorden als ‘God’ zoveel mogelijk vermijdt, blijft het dicht bij de belevingswereld van de kinderen.
De herinterpretatie van Els betekent wel dat verhalen een afspiegeling zijn van haar opvattingen. Sommige verhaallijnen worden weggelaten, op een eigen manier uitgelegd en gewelddadige scènes zijn weggelaten. Dit is op zich niet erg. Wat overblijft zijn nog steeds bijbelverhalen die op zo’n manier zijn verteld dat vrijzinnige (groot)ouders er geen moeite mee zullen hebben om ze voor te lezen.
Wie van de traditionele kinderbijbels houdt, moet dit boek overslaan. Wie op zoek is naar een meer luchtige kinderbijbel zonder de grote woorden is bij De schat in ons hart aan het goede adres.

***
Recensie in het Ouderlingenblad, voor pastoraat en gemeenteopbouw in de PKN.

De Schat in ons hart.
Els te Paske heeft als docent in het basisonderwijs jarenlang Bijbelverhalen doorgegeven aan kinderen. Ze ervaarde dat steeds meer mensen (ook kinderen) de bijbel niet meer alleen historisch, maar ook meer spiritueel lezen. In deze kinderbijbel komen beide invalshoeken tot hun recht. De Bijbelverhalen worden prachtig verteld en tegelijkertijd heel duidelijk gekoppeld aan het dagelijks leven. Te Paske spreekt kinderen aan door elk verhaal in te leiden met alledaagse voorbeelden zodat de symboliek en thematiek van het verhaal begrijpelijk worden. Dit daagt kinderen uit om samen met hun ouders te zoeken naar de betekenis van het Bijbelverhaal voor hun eigen bestaan. Extra achtergrondinformatie en inspiratie bij de verhalen vinden de ouders in de bijlage. Een boek dat voor jong en oud een nieuw licht op Bijbelverhalen kan werpen.
Erica Hoebe.

Els te Paske, De schat in ons hart. Bijbelverhalen in een ander licht, Uitg. Cichorei, Amsterdam 2013, (ISBN 9789491748011), 221 blz., €24,50
www.spirituelekinderbijbel.nl

***
NBD Biblion (Bibliotheek): De schrijfster wil een brug slaan tussen de traditionele Bijbelverhalen en een meer spirituele benadering hiervan. In de inleiding legt ze uit dat de universele waarden in elk leven belangrijk zijn, of ze nu gedragen worden door religie of niet. Dit uitgangspunt biedt veel ruimte voor alles wat een mens diep in zijn hart kan voelen en ervaren. Omdat dit boek voor kinderen is bedoeld, begint elk hoofdstuk met een voor hen eenvoudige en herkenbare situatie. Daarna volgt een Bijbelverhaal, dat aansluit bij het voorbeeld. Zo komen de prachtige verhalen tot leven, ook voor niet-gelovigen. De illustraties in pastelkleuren mogen dan qua anatomie niet perfecte zijn, ze sluiten was sfeer en situatie goed aan bij de verhalen. Met een inleiding en uitgebreide toelichting bij de verschillende verhalen van vijftig bladzijden voor ouders/opvoeders. ook staat er een overzicht in van de vindplaatsen in de Bijbel, die doorloopt tot op de binnenzijde van het omslag. De auteur gaf jarenlang religieuze vorming in het christelijk basisonderwijs. De bladspiegel oogt erg vol en er is een vrij klein lettertype gebruikt. Het omslag doet vrij volwassen aan. Waarschijnlijk komt het onder begeleiding (vanaf ca 6 jaar) het best tot z’n recht, eventueel zelf lezen vanaf ca 10 jaar.

Categories: Uncategorized
This post was written by , posted on October 23, 2014 Thursday at 7:02 pm