Home

OFF

  ‘De Schat in ons hart’

  Bijbelverhalen in een ander licht

 

  geschreven door Els te Paske

  met illustraties van Wilma te Paske

 

Omslagflyer

 

 • een kinderbijbel voor kinderen vanaf ongeveer zes jaar
 • met bekende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament
 • verteld vanuit een eigentijds universeel Godsbeeld
 • met nadruk op de symboliek en de spirituele betekenis van de verhalen
 • voorzien van een begeleidende toelichting voor de ouder/ voorlezer